top of page

Tid Samme Dag

Eller ring inden kl 10

Tiderne kan også bookes online. De frigives dagen før og kan bookes efter kl. 18. 

Kontakter du os inden kl. 10 kan vi tilbyde en tid til konsultation samme dag. Ringer du efter kl. 10, kan vi ikke garantere en tid samme dag, men vil fortsat stræbe efter at kunne tilbyde det.

 

Følgende konsultationer er mere omfattende og kan ikke tilbydes tid samme dag:

  • Børneundersøgelser og graviditetsundersøgelser

  • Attester på nær kørekortsattest

  • Årskontroller af kroniske sygdomme

Disse bestilles via selvbetjening eller ved at ringe til os. 

OBS!

  • ​Det kan ske, at vil du kunne blive bedt om at ringe i morgen – hvis alle tider er booket den pågældende dag. Det kan fx være ved sygdom hos personalet.

  • I ferier er der begrænset læge- og personalekapacitet, og derved begrænset tilgængelighed for tid samme dag.

  • Hvis du helst vil ind til en bestemt, vil vi forsøge at opfylde dette.

  • Den afsatte tid til konsultationen er incl. lægens forberedelse, selve konsultationen og efterfølgende journalføring og evt. henvisning. 

  • Det er ikke muligt at bestille en tid via e-kons til lægen- kun igennem selvbetjening og telefon.

Baggrunden

Almen praksis spiller en hovedrolle i det danske sundhedsvæsen, da en meget stor andel af befolkningen er i kontakt med almen praksis hvert år. Det er derfor også vigtigt, at tilgængeligheden i almen praksis er god uden lang ventetid på at få en almindelig konsultation. Let tilgængelighed i almen praksis kan også have afsmittende effekter på andre dele af sundhedsvæsenet. Det gælder fx henvendelse til lægevagten, der kan blive belastet, hvis det er svært at få en tid hos egen læge. Let tilgængelig til almen praksis betyder også tidligere diagnostik og behandling ved både alvorlige og ikke-alvorlige lidelser og sygdomme. Dette er baggrunden for, at vi har iværksat  ”Tid samme dag”.

Det vil fortsat være muligt at bestille en planlagt tid i fremtiden, men der vil være færre af disse. Erfaringen viser at dette ikke bliver brugt ret meget, da de fleste foretrækker en hurtigere tid. 

bottom of page