top of page

Årskontroller

Ved kroniske sygdomme tilstræbes som minimum 1-2 årlige kontroller.
Der kan være behov for hyppigere kontroller afhængig af sygdommen. 

Forhøjet blodtryk

Ved forhøjet blodtryk eller andre hjertekarlidelser anbefaler vi årlig kontrol for at undgå komplikationer til sygdommen.

Årskontrollen består to tider.

1)En konsultation hos sygeplejerske/medicinstuderende til blodprøvetagning, urinprøve, blodtryksmåling og evt. EKG.

2)En konsultation hos sygeplejerske/læge, hvor du får svar på prøver videre plan drøftes.

 

Derudover anbefaler vi kontrol af blodtrykket ved sygeplejerske eller medicinstuderende 1-3 gange årligt afhængigt af sværhedsgraden.

P-piller

Hvis du ønsker P-piller, vil du ved lægen få en grundig information om fordele og ulemper samt information om andre former for prævention.

Vi anbefaler kontrol 3 måneder efter opstart af P-piller til blodtrykskontrol og recept fornyelse. (Denne bestilles hos jordemoder, sygeplejerske eller medicinstuderende)

Herudover anbefales årlig kontrol ved Jordemoder, sygeplejerske eller medicinstuderende mhp måling af blodtryk og vurdering af eventuelle bivirkninger.

Vi tilbyder gynækologisk undersøgelser og tjek for kønssygdomme.

bottom of page